Záruka a servis

O společnosti

Záruka a servis

Záruka a servis

Reklamační podmínky

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo technické vady vzniklé při výrobě zařízení.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením (především poškození plastových dílů výrobku, poškrábání displejů vzniklé nesprávným čištěním, poškození způsobené nárazy ...), použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým výbojem .

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, ani na případné škody vzniklé v tomto důsledku.

Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených na záznamových médiích výrobku. Před převzetím výrobku do opravy je povinností kupujícího zabezpečit si odpovídající zálohu potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu rozšiřujících komponent zakoupených na jiném místě než u prodejce tohoto výrobku, pokud není tento komponent schválen prodejcem.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémně neobvyklých podmínkách.

Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do výrobku osobou, která nebyla k zásahu výslovně prodávajícím zmocněna.

Záruka rovněž zaniká, jestliže bude kupující přes upozornění hrubě porušovat zásady provozu a používání výrobku popsány v uživatelské příručce.

Při noteboocích se záruka nevztahuje na baterii.

 

Reklamační řád

Reklamační řád je vydán v souladu s ustanoveními:

 zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  zák.č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím zkontrolovat co nejdříve po dodání. Kontrolu musí kupující provést tak, aby zjistil všechny chyby, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Kupující je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned prodávajícímu. Chyby, které se projevily později, je povinen kupující oznámit prodávajícímu ihned poté, co chyby mohly být zjištěny po vynaložení přiměřené odborné péče.

Kupující je povinen uplatňovat reklamaci písemně, telefonicky, resp. osobně v sídle prodávajícího. Vždy je potřeba nahlásit typ vadného výrobku a dále co nejpodrobněji popsat charakter chyby a uvést kontaktní osobu (jméno, telefon), se kterou je možné konzultovat případné podrobnosti.

Při reklamaci výrobku je kupující povinen prokázat nákup a oprávněnost reklamace dokladem o zakoupení (faktura, příjmový pokladní lístek, příp. Dodací list). Pokud se kupující neprokáže některým z uvedených dokladů, bude oprava považována za pozáruční.

Pokud kupující nahlásí chybu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, chyba byla nahlášena omylem, po záruce apod.), může prodávající požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním nahlášené chyby objednavatelem v plné výši. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě účtována podle aktuálních platných cen servisního střediska v místě uplatnění reklamace. Neuznané reklamace a pozáruční opravy vykonané firmou MB TECH BB s.ro. jsou zpoplatněné podle času vykonané opravy (1 servisní hodina = 25 € bez DPH, počítá se každá započatá) a náhradních dílů, které jsou při opravě použity.

Oprava se začne vykonávat, až když zákazník odsouhlasí vypracovanou cenovou nabídku. V případě, že s ní zákazní nesouhlasí, účtuje se mu poplatek za diagnostiku ve výši 15 € bez DPH.

Postup reklamace

1. Reklamace vyvolaná chybou způsobenou ze strany společnosti All 4 PC – Jan Fazekaš jako dodavatele:

pokud zákazník dostane zboží, které je nefunkční hned od začátku (např. Vinou nesprávného zabalení, špatné manipulace při rozvozu ...),

pokud zákazník dostane zboží, které neměl dostat,

pokud se zákazníkovi zboží pokazí do jednoho týdne bez jeho zavinění,

reklamace se vyřeší na náklady naší společnosti v co nejkratším možném čase.

2. Standardní reklamace:

Zákazník co nejdříve po zjištění jakékoliv vady na zboží oznámí poruchu a následně se dohodne s pracovníkem obchodního oddělení na vyhovujícím řešení.

Reklamované zboží si stáhneme bezplatně prostřednictvím našich bezplatných rozvozů, případně pokud je třeba řešit reklamaci expresně můžete vadné zboží poslat poštou na své náklady, ten bude následně postoupen na základě vyplněného reklamačního protokolu servisnímu středisku naší společnosti, které prověří předmět a oprávnění reklamace a zařídí odstranění zjištěných chyb či poruch:

pokud se jedná o oprávněnou reklamaci, servisní středisko ji vyřeší nejpozději do 30 kalendářních dnů pracovních dnů ode dne doručení reklamovaného zboží. V případě, že se jedná o neřešitelný problém, bude zákazník nejpozději do 3 dnů informován o stavu reklamace, která se bude dále řešit specificky na základě vzájemné dohody. Pokud se reklamace vyřídí dříve, než do 30 dnů, bude o tom zákazník informován, přičemž si bude moci zboží vyzvednout osobně, nebo mu bude doručen bezplatně v rozvozovém termínu (pro informaci ohledně příslušného dne pro vaše město, kontaktujte svého obchodníka) na náklady společnosti.

pokud je reklamace neoprávněná, zákazník bude seznámen se stanoviskem servisního střediska naší společnosti a po vzájemné dohodě mu budou vady na zboží odstraněny za poplatek dle aktuálního ceníku společnosti a fakturovány jako servis.

Nejčastější problémy při uplatňování reklamace

1. Neúplný popis chyby. Nejčastěji zákazníci píšou do popisu chyby "nefunguje". Pokud technik začne testovat základní desku s tímto popisem chyby a ta naběhne, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proto prosím pište podrobný popis chyby např .: "monitor zobrazuje po zapnutí jen odstíny červené barvy a v pravém horním rohu černý flek o šířce cca 5 cm."

2. Poškozené ochranné nálepky. Nedávejte svévolně dolů žádné nálepky (z procesorů, pamětí atd.), Jinak automaticky ztrácíte nárok na záruku.

3. Špatně nastavené přepínače nebo nekorektní instalace. Zákazník si nepřečte návod a nenainstaluje výrobek korektně. Prosíme, čtěte návody a readme soubory ušetříte tím mnoho času a peněz.

4. Špatná verze BIOSu. Mnoho chyb vzniká instalací BIOSu, který není určen pro daný typ základní desky. Pokud máte pochybnosti o správnosti BIOSu před provedením upgrade se raději poraďte s naším technikem.

5. Reklamace parametrů, které výrobce negarantuje. Zákazníci někdy očekávají od výrobků vlastnosti, které výrobce nezaručuje. Prosím před koupí zboží konzultujte jeho parametry s našimi prodejci, případně si výrobek nechte předvést.

6. Reklamace parametrů, které se na první pohled jeví jako chyba, ale jsou přirozenou částí zboží. Například u monitorů s obrazovkou Trinitron a fd Trinitron při bližším pohledu lze spatřit 2 jemné pásky, které však neznamenají poškozený obraz, ale slouží k jeho synchronizaci.

7. Vypálené body u LCD monitorů - norma ISO 13406 připouští u LCD monitoru až 5 vypálených na 1milión bodů. Proto reklamace tohoto typu nemohou být akceptovány. Podle ISO normy v tabulce je maximální poměr vadných pixelů / na milion dobrých:

2ks (typu 1) t.j. trvale svítících bíle

2ks (typu 2) t.j. trvale černých

5ks (typu 3) t.j. všechny chyby jiné než typ 1 a 2 např. svítící trvale červené, modré atd.

Příklad: na displeji 15 "LCD monitoru je 0,786432 milionu pixelů - povolených 5 na 1 milion - proto 5 * 0,78 = 3,9 chybného pixelu na monitor.

 

Přihlášení

Chybný email, heslo nebo nezaregistrovaný uživatel

Třídy a označení produktů

Technický stav všech námi prodávaných produktů je 100%. Pro všechny námi prodávané produkty platí plná záruka jako na nové produkty.

Rozdělení baterií Refurbished notebooků do tříd na základě testování speciálním zátěžovým testem:

NB

nová baterie (** Záruka na kapacitu 12 měsíců)

VD

70 - a víc min.  (*   Záruka na kapacitu 90 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

DB

30 - 70min.    (*   Záruka na kapacitu 60 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

SB

15 - 30min.    (*   Záruka na kapacitu 30 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

BB

(v notebooku je baterka, ale je špatná  -  nefunkční)

Rozdělení Refurbished notebooků do kosmetických tříd:

A- Trieda

Nejprodávanější třída, garance dobrého vzhledu. Minimální kosmetické vady (drobný škrábanec na plastu,...). Ekvivalentní několika týdennímu použití. Displej je v 100% stavu, jako nový.

B+ Trieda

Displej notebooku v 100% stavu, avšak notebook vykazuje větší stopy předešlého užívání a kosmetické vady jsou viditelnější. Hardware 100% stav.

B Trieda

Víc viditelné kosmetické vady na plastech a displeji. Zařízení je samozřejmě 100% funkční a vady nemají vliv na technický stav produktu. Detailní fotky produktů najdete v Galerii, kde si vyhovující kus můžete rovnou objednat.

Rozdělení Refurbished monitorů do kosmetických tříd:

A Trieda

Displej 100% stav, viditelné známky použití mohou být jen na plastech.

A- Trieda

Minimální kosmetické vady na displeji, které lze při bežné práci těžko identifikovat (vadný pixel, škrábanec), známky použití povolené i na plastech.

B+ Trieda

Větší kosmetické vady na displeji (například větší škrábanec, víc vadných bodov, větší flek) avšak nepřekáží při práci a jsou plně použitelné

B Trieda

Značné poškození displeje, plastů, například pixelové pásy, velké škrábance a podobně. Využitelné na méně používaných místech, například k serverům atd. Velké cenové zvýhodnění. V Galerii daného kusu najdete detailní fotky i možnost objednat.

Rozdělení Refurbished all in one do kosmetických tříd:

A Trieda

Displej 100% stav, minimální kosmetické vady.

A- Trieda

Minimální viditelné drobné vady na pohledové části. Větší kosmetické vady přípustné na nepohledových stranách (vzadu, zboku).

B+ Trieda

Menší kosmetické vady i na displeji (nepřekáží při práci), viditelnější kosmetické vady i na pohledových stranách.

B Trieda

Větší kosmetické vady na displeji (nepřekáží při práci), poškození plastů mohou být větší (prasknuté, odlomené), vysoké cenové zvýhodnění! V Galerii daného kusu najdete detailní fotky i možnost objednat.

Rozdelení Renew produktů:

G GOOD

Produkt ve 100% stavu. Žádné známky použití, v originálním balení.

S SILVER

Produkt ve 100% stavu. Bez viditelnějších stop jakéhokoliv používaní, chybí jen původní obal. Plná záruka jako na nové.

B BRONZE

Může obsahovat jemné, málo viditelné škrábance, vzniklé při Remarketed procesu.Cenové zvýhodnění. Plná záruka jako na nové.

B- BRONZE-

Viditelnější známky předešlého používaní, viditelnější škrábance. Drobné škrábance mohou být na displeji, bez fleků. Informujte se o stavu u vašeho prodejce. Největší cenové zvýhodnění. Plná záruka jako na nové.

Reklamační podmínky

Záruka sa vztahuje na chyby materiálu, nebo technické chyby, které vzniknou při výrobě zařízení.

Reklamační podmínky

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Pro zlepšení kvality našich stránek používáme cookies. Tím, že pokračujete v prohlížení stránek bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s jejich používáním. Více o používání souborů cookies.